ARTYKUŁY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI DLA CIEBIE I TWOJEGO DZIECKA

Polityka prywatności

Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Klientów Kropka w kropke o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, podanych podczas dokonywania zakupów na stronie www.kropkawkropke.com.pl

Administratorem danych osobowych jest Pracownia Projektowania Wnętrz Konrad Sojka z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 16a lok.6, 00-515 Warszawa, NIP: 526-256-21-44

Podstawą prawną Polityki Prywatności jest art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie: „RODO”.

Każdy klient korzystający ze sklepu internetowego na stronie www.kropkawkropke.com.pl (dalej: “Sklep”) akceptuje poniższe zasady Polityki Prywatności.

Dane osobowe

 1. Dokonując zakupów w Sklepie, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i używanie Państwa danych. Dane te to głównie imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, adres IP (dynamiczny i statyczny) i hasło do konta w Sklepie.
 2. Dane otrzymaliśmy od Państwa podczas zakładania konta lub w trakcie wypełniania formularza z danymi niezbędnymi do dokonania zakupu; w chwili podjęcia kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej.
 3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego www.kropkawkropke.pl
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy kupna
 • obsługi reklamacji, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu kropkawkropke.pl, którym jest:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • wysyłka zamówienia
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną
 • monitorowanie Twojej aktywności np. wyszukiwania słów kluczowych, przeprowadzenia badań i analiz, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.
 • zapis danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacja konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 1. W każdym momencie mają Państwo prawo do wglądu do podanych danych, ich edycji czy usunięcia kontaktując się z nami na adres mailowy: dlamamyidladziecka@gmail.com
 2. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą:
 • adres e-mail, imię, nazwisko, adres, telefon (dodatkowo hasło w celu założenia konta w sklepie kropkawkropke.pl)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z www.kropkawkropke.pl.

 1. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń;
 1. Prowadzący sklep zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji o jej Klientach właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze.
 3. Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług kurierskich.
 4. Prowadzący sklep uprawniony jest do używania zgromadzonych danych osobowych do prowadzenia Sklepu, w szczególności w celu świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług, obsługi Państwa konta w Sklepie czy obsługi procesu rejestracji.
 5. Prowadzący sklep podejmować będzie wszelkie niezbędne starania w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych jej danych osobowych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na adres email: dlamamyidladziecka@gmail.com

Portale społecznościowe

 1. Prowadzący sklep udostępnia połączenie strony www.kropkawkropke.com.pl z portalem Facebook, dostępnym na stronie facebook.com, będącym własnością Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
 2. Poprzez użycie wtyczki łączącej stronę Sklepu z portalem społecznościowym, otrzymuje on informację o Państwa wizycie na naszej stronie. Jeżeli są Państwo posiadaczami konta na portalu społecznościowym, Państwa wizyta może zostać na nim odnotowana i uwidoczniona.

Pliki Cookies

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, “długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Kropka w kropke używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.